☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Brojce
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 24.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referat Finansowy

Kierownikiem Referatu finansów jest Skarbnik Gminy. Kierownik sprawuje bezpośredni nadzór na działalnością oraz wykonywanymi zadaniami przez referat finansów.

 

Stanowiska pracy w referacie finansów:

 

Pani Karolina Pilch – tel. (91) 38-611-94 wew. 19

 1. Prowadzenie spraw związanych z dochodami gminy.
 2. Prowadzenie księgowości analitycznej kont.
 3. Prowadzenie spraw finansowych związanych z wynagrodzeniami pracowników Urzędu.
 4. Prowadzenie obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 5. Prowadzenie spraw finansowych związanych z obciążaniem za pobór prądu, ogrzewanie.
 6. Prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń z Urzędem Skarbowym, ZUS, PEFRON.

 

Pani Joanna Jóźwiak – tel. (91) 38-611-94 wew. 19

 1. Przygotowanie i dekretowanie dokumentów księgowych.
 2. Dokonywanie zapisów operacji księgowych.
 3. Prowadzenie księgowości analitycznej wydatków i kosztów.
 4. Prowadzenie analityki materiałów, dokonywanie rozliczeń materiałów.
 5. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników.

 

Pani Elżbieta Kościołowska – tel. (91) 38-611-94 wew. 27

 1. Prowadzenie spraw w zakresie wymiaru podatków, w tym opracowywanie decyzji podatkowych.
 2. Prowadzenie spraw w zakresie wydawania zaświadczeń o posiadanych gruntach.
 3. Prowadzenie kontroli podatników w zakresie przypisanych podatków.
 4. Prowadzenie spraw w zakresie podatku akcyzowego od zakupu oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

 

Pani Ilona Bednarczyk-Kojro – tel. (91) 38-611-94 wew. 27

 1. Prowadzenie spraw w zakresie egzekucji podatkowej.
 2. Prowadzenie szczegółowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i czynszów.
 3. Prowadzenie spraw w zakresie wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.
 4. Ustalanie wymiaru wynagrodzeń inkasentów.
 5. Prowadzenie ewidencji i rozliczeń inwentaryzacyjnych pozostałych środków trwałych.
 6. Prowadzenie spraw w zakresie podatku od środków transportowych.

 

Pani Renata Żurek – tel. (91) 38-611-94 wew. 24

 1. Obsługa kasowa Urzędu i jednostek organizacyjnych Urzędu.
 2. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Prowadzenie czynności związanych z inwentaryzacja środków trwałych.

 

Pani Iwona Ruszkiewicz– tel. (91) 38-611-94 wew. 17

 1. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 2. Prowadzenie czynności związanych z przyjmowaniem, księgowaniem i egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Prowadzenie i rozliczanie kwitariuszy przychodowych.
 4. Rozliczanie rachunkowo-kasowe inkasentów.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Rypiński Henryk
(2006-12-07 08:47:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1542397