Aktualne stawki opłat

  1. Odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, (tzw. segregowane) w wysokości 12 zł miesięcznie. *
  2. Odpady komunalne nie zbierane i odbierane w sposób selektywny, (tzw. zmieszane) w wysokości 22 zł miesięcznie. *

* Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalana jest jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty.

 

Do pobrania: 

Wytworzył:
Udostępnił:
Tomasz Zdrozis
(2018-01-09 13:45:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Zdrozis
(2019-02-18 14:58:42)