☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Brojce
Herb Urząd Gminy Brojce

Poniedziałek 21.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sekretarz

Funkcję Sekretarza gminy Brojce pełni pani Marzena Ruszkiewicz, tel. (91) 386-11-94 wew. 16, e-mail: m.ruszkiewicz@brojce.net.pl


Sekretarz Gminy wykonuje zadania powierzone przez Wójta oraz zapewnia:

 1. Sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, a w szczególności:
  1. organizację pracy Urzędu;
  2. przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie;
  3. przestrzeganie przez pracowników przepisów prawa, w szczególności kodeksu postępowania administracyjnego;
  4. podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników;
  5. jakość i terminowość załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli.
 2. Prawidłową organizację pracy biurowej w Urzędzie, a w szczególności:
  1. przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt;
  2. prawidłowe funkcjonowanie obsługi kancelaryjnej urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu;
  3. podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w urzędzie;
 3. Przestrzeganie zasad ustalonych w regulaminie organizacyjnym urzędu.
 4. Prowadzenia spraw osobowych pracowników Urzędu, dyrektorów szkół, a w szczególności:
  1. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
  2. prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych;
  3. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy;
  4. udzielanie pomocy w kompletowaniu wniosków emerytalno-rentowych.
 5. Wykonywanie zadań związanych z referendum i wyborami do Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, samorządu terytorialnego oraz Wójta, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 6. Pełnienie funkcji pełnomocnika Gminy Brojce do spraw wyborów – Urzędnika Wyborczego.
 7. Prowadzenie spraw w zakresie oświaty.
 8. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 

 

 


 
 
ilość odwiedzin: 1047963

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X